BEDRIFTSAVTALE

 

Dagens samfunn:

80% av alle sykemeldinger i Norge skyldes plager i muskel- og skjelettsystemet.

De totale kostnadene for ryggproblemer er på ca. 15 milliarder kroner. Dette står for 1/3 av alle trygdeutgifter i Norge.

Mange har yrker med tunge løft, ensidige bevegelser, mye stress og statiske arbeidsstillinger. Dette er noen av de vanligste årsakene til muskelspenninger som fører til sykefravær på jobben. Dette kan forebygges med å få jevnlig massasje.

Massasje kan både hjelpe og forebygge skader, og er dermed en veldig billig og god innvestering for bedrifter som ønsker å få ned sykefraværet.

 

Rammebetingelser for bedriftsmassasje:

Bedrifter kan kostnadsføre alle utgifter til klassisk massasje dersom behandlingen er rettet mot å forebygge og/eller behandle arbeidsrelaterte belastningslidelser.

Ta gjerne kontakt for å diskutere en bedriftsavtale.

 

tilbakeFrem