bile 3

HELSEGEVINST

 

Massasje og muskeltøyning er veldig bra for blant annet:

 

Musklene:

Blodsirkulasjonen:

Lymfesirkulasjonen:

Nervesystemet:

Diverse:

 

tilbakeFrem